Kabelkové menu

Velká
Bagbi

Batoh
Bety

Malá
Boni

Střední
Evi

Střední
Gobi

Batoh
Jarry

Velká
Joli

Kabelkobatoh
Kami

Střední
Lemi

Kabelkobatoh
Lexi

Velká
Loli

Malá
Moni

Malá
Nani

Na laptop
Noti

Velká
Pony

Malá
Princi

Malá
Rexi

Batoh
Ruby

Střední
Sandra

Malá
Sofi

Střední
Tootsi

Moc se omlouváme, pro letošního ježíška je již našich osm rukou plně vytíženo. Můžete ještě nakoupit do vánoc kabelku skladem, nebo dárkový poukaz. A nebo vám kabelky na objednávku rádi ušijeme, ale na začátku ledna 2024 :-) Děkujeme :-)

ČR - Kč Slovensko - €

TypyDoplňky ke kabelkám
Obchodní podmínky
Lucoto
Táborská 987, 29301 Mladá Boleslav
tel. Lucka: +420 602860214, Oto: +420 602860412, Michal: +420 722209158
info@lucoto.cz


Dominko Oto IČ:12568538
Dominko Michal IČ:03152219
Dominková Lucie IČ:45101515
Živcová Jana IČ:09732357


Vážení zákazníci, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. 
Pro maximální spokojenost s našimi  výrobky a službami, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími informacemi.
 

1. Obchodní a dodací podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Lucoto Táborská 987, 293 01 Mladá Boleslav , tel. 602 860 214, www.lucoto.cz.
Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními a dodacími podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

1.1 Všeobecné podmínky


Lucoto (jako prodávající) nabízí prostřednictvím internetu v e-shopu na stránkách www.lucoto.cz (dále jen e-shop) zboží určené k objednání a následnému prodeji prostřednictvím tohoto e-shopu a za podmínek uvedených v obchodních a dodacích podmínkách v tomto e-shopu.
Kupující učiněním objednávky v tomto e-shopu akceptuje obchodní a dodací podmínky pro dodávky zboží nabízené prodávajícím. 
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními a dodacími podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. 
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Lucoto) jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.
Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka. Zboží je zasíláno na území České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska. Zásilky mimo jsou řešeny individuálně.

1.2 Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

1.3 Místo plnění


Místem plnění je sídlo prodávajícího.

1.4 Objednání zboží, uzavření smlouvy


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. 
V případě, kdy prodávající k uzavření kupní smlouvy nevyžaduje formální potvrzení objednávky kupujícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. 
Prodávající si může v jednotlivém případě (zejména při vyšší celkové hodnotě objednávky nebo nestandardní kombinaci sortimentu a počtu objednaných kusů zboží) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky, případně může platnost smlouvy a její plnění vázat požadavkem na zálohovou platbu za objednané zboží.
Prodávající je také případně oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky prostřednictvím elektronické pošty, SMS zprávy, telefonicky nebo poštou. 
Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

1.5 Cena a placení


Nabídkové ceny uvedené na stránkách e-shopu provozovaných prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání. 
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen závislosti na změnách dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů. 
Ceny jsou platné pouze pro zásilkový prodej.
Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve uhrazením v hotovosti dopravci při dodání zboží na dobírku, při převodu na bankovní účet prodávajícího či při zaplacení platební kartou ve prospěch prodávajícího. 
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Platebním dokladem a dokladem k případné reklamaci je "Potvrzení o nákupu výrobku". 
V případě potřeby daňového dokladu (faktury), bude zaslán na vyžádání formou emailu, nebo doporučeně Českou Poštou. 
Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Podle velikosti objednávky se k ceně zboží připočítávají přepravní náklady.

1.6 Dodací lhůta a doručení zboží


Dodací lhůta uvedená u každého výrobku začíná běžet ode dne obdržení/autorizace závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

1.7 Odstoupení od kupní smlouvy


1.7.1 Odstoupení ze strany kupujícího:

V případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu dodavatele má kupující v souladu s občanským zákonem a zákonem na ochranu spotřebitele právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. 
Toto právo platí pro kupní smlouvy uzavřené se spotřebiteli ne pro kupní smlouvy uzavřené s podnikateli a dále na kabelky ušité v barevné kombinaci dle přání zákazníka. 
A dále na kabelky s vyšitými iniciály, nebo věnovámím, jelikož výrobek je ušit na zakázku.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit za splnění těchto podmínek:
Písemné sdělení dodavateli s uvedením jména a adresy zákazníka, datem nákupu a číslem objednávky. Dále spotřebitel uvede bankovní spojení pro vrácení kupní ceny.
Společně s písemným sdělením o odstoupení zašle na své náklady zpět zakoupené nepoškozené a nepoužité zboží.
U zboží musí být přiložen originální doklad o koupi (faktura).
V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek nemusí prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží může vrátit na náklady kupujícího zpět.
1.7.2 Odstoupení ze strany prodávajícího:

Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit e-mailovým sdělením zaslaným na e-mail uvedený kupujícím:
Do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě, že odběratel má vůči dodavateli neuhrazené závazky po splatnosti z předcházejících obchodních vztahu

2. Dopravní podmínky


Dopravu zboží ke kupujícímu zajišťujeme prostřednictvím Zásilkovna s.r.o. a následně České pošty, s.p., a DPD s.r.o. 
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít (to znamená především zkontrolovat -  neporušenost obalu) a v případě zjištění jakýchkoliv závad musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. O
O této skutečnosti odběratel informuje souběžně i dodavatele.
Potvrzení o nákupu výrobku je přiložen v balíku.

3.  Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních a dodacích podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. přepravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Děkujeme za Váš čas při pročtení nákupních podmínek a přejeme příjemné nakupování. Vaše Lucoto 

V Mladé Boleslavi dne 1.1.2017 

publish